ביטחון עצמי / דימוי עצמי - WIN

מאמרים

ביטחון עצמי / דימוי עצמי

אצל רובנו, דימוי עצמי שלילי ותחושת חוסר ביטחון עצמי נוצרים בחוויות מוקדמות של ילדות. במקרים רבים נטינו לתלות את האשמה בנו עצמנו, בפגמים הקיימים לכאורה באישיותנו.
כילדים, התפיסה העצמית שלנו תלויה לחלוטין בהכרה ובאישור ההורים, המחנכים, הסביבה.
חוויות שליליות בתקופת הילדות הן בעלות משמעות רבה, נחרטות בנפש ומתבטאות ביצירת דימוי עצמי נמוך.
בהמשך, לאותן חוויות יש השפעה מרחיקת לכת על כל תחומי החיים ועל התחושות הפנימיות העמוקות ביותר שבינינו לבין עצמנו.

דימוי עצמי נמוך מושפע בדרך כלל מביקורת עצמית שמטרתה הסמויה היא להגן עלינו מפני כישלון , דחייה או אכזבה. מטבע הדברים תהליכים כאלה, כאשר הם מתרחשים, עלולים ליצור מעגל קסמים של נבואה המגשימה את עצמה: ביקורת הגורמת להתנהלות לקויה, והתגברות נוספת של הדימוי העצמי השלילי.
באופן פרדוקסלי, לעתים דווקא האנשים המפגינים עודף ביטחון עצמי – סובלים מאוד דווקא מהתחושות ההפוכות, ולמעשה מתאמצים להימנע מהכאב הנפשי הכרוך בדימוי עצמי ירוד ולהסוות את הכאב.

החדשות הטובות הן שהיכולת לעצב זהות ולגבש ביטחון עצמי
ודימוי עצמי חיובי, טמונה בתוכנו.
דימוי עצמי נמוך או חוסר בביטחון עצמי אינם גזרת גורל. חווית הביטחון העצמי היא אישית וניתן לעצב אותה ולהשפיע עליה.

תפקוד לקוי, חוסר הצלחה, חוסר תחושת סיפוק והגשמה, תחושת פגיעות, כל אלה נוצרים כתוצאה מהפער שבין המצוי לרצוי, הדימוי העצמי האמתי לבין הדימוי העצמי האידיאלי, זה שאנו נכספים אליו.

כאשר רב הפער בין דימוי העצמי האידאלי לבין מי שאני, נוצרות תחושות של לחץ ומתח וחוסר הערכה עצמית. הפער הוא לעתים גדול כל כך, שהוא גורם לתחושת ביטחון עצמי נמוך וחוסר אונים עד כדי חוסר עשייה מוחלט.

אנו ב- WIN מבקשים לייצר חוויות חדשות להיכרות עצמית של אדם עם עצמו ועם הסביבה הפותחות פתח לצמיחה וגדילה מתוך הכרת הערך העצמי. ככל שתבוסס תחושת העצמי על חוויות מציאותיות חדשות ורבות יותר, כך יתגבש עצמי שלם, בריא, מוצלח ומצליח יותר.

 

שיטת win היא בעלת אפקטיביות רבה לפיתוח אישי ולשכלול מיומנויות אישיות ומקצועיות עם פירות יפים בזמן קצר.

הכלים שלנו מתווים דרכי פעולה יצירתיות ואפקטיביות המאפשרות לפעול ולנצח בשוק תחרותי עם כלים של יושרה, מחויבות ומנהיגות – ולגבש תרבות ארגונית מנצחת לטווח ארוך.